การให้ คำปรึกษา (ระดับ 1)
Sep
30
to Oct 2

การให้ คำปรึกษา (ระดับ 1)

 • The Well International, Mu Ban World Club Land, Chiang Mai (map)
 • Google Calendar ICS

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยผู้เข้าอบรมมีทักษะพื้นฐานในการให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์สำหรับการช่วยเหลือในทุกด้าน หลักสูตรนี้จะครอบคลุมในหัวข้อต่างๆ เช่น ทักษะการฟัง, ทักษะการสรุป, ทักษะการสะท้อน, ทักษะการตั้งคำถามที่ดี, การวางแผนการปฏิบัติการ, และการปรับตัวทางด้านวัฒนธรรม เนื้อหาและการฝึกปฏิบัติทั้งหมดจะสอนเป็นภาษาไทยหรือแปลเป็นภาษาไทย

View Event →
Debriefing for Transition
Oct
28
to Oct 31

Debriefing for Transition

 • The Well International, Mu Ban World Club Land, Chiang Mai (map)
 • Google Calendar ICS

The Personal Debriefing for Transition workshop is a structured four-day event designed to facilitate understanding and closure in the midst of transition.

Individuals process what they have experienced in a myriad of ways. This includes constructing timelines, education, and verbal processing. We have found taking time to debrief helps enable individuals to move forward.

View Event →
Couples Connect: a spark for your relationship
Nov
2
10:30 AM10:30

Couples Connect: a spark for your relationship

 • The Well International, Mu Ban World Club Land, Chiang Mai (map)
 • Google Calendar ICS

Want to increase intimacy and connection with your spouse but don’t want to sit through a heavy marriage course? Interested in having fun working on your marriage for once? Couples Connect is not a workshop or a training, it’s a fun day of activities for couples designed to help you learn more about each other, connect and explore new possibilities in your relationship. It’s perfect for new couples, old couples and everybody in between.

View Event →
Family Transition Fun
Nov
16
10:30 AM10:30

Family Transition Fun

 • The Well International, Mu Ban World Club Land, Chiang Mai (map)
 • Google Calendar ICS

A great time for families with children ages 4-20 to reflect on the impact transitions have had in their lives!

This is for families who have gone through or will go through transition.
It doesn’t matter if you have just moved to Chiang Mai, if you have been here for a while, or if you are preparing to leave.

View Event →
Wellspring Retreat 2020
Feb
4
to Feb 8

Wellspring Retreat 2020

 • Suan Bua Hotel and Resort (map)
 • Google Calendar ICS

The annual Wellspring Retreat is an opportunity to drink deeply of Jesus' living water. Come away to a 4-night retreat where space is created to refresh your soul with Jesus. Invest in your relationship with the Lord through guided times of reflection, worship, solitude, silence, and sharing in community. Learn new rhythms of grace that will enrich your life’s-journey with God.

View Event →

Thriving: Art & Spiritual Formation Retreats
Sep
20
9:30 AM09:30

Thriving: Art & Spiritual Formation Retreats

 • The Well International, Mu Ban World Club Land, Chiang Mai (map)
 • Google Calendar ICS

Contemplative day retreats to listen to God in solitude and prayer.

Sometimes in order to thrive we need to try new ways to connect our lives to God -- new ways to listen and to engage in conversation with him. Art can be one of those new ways. Sometimes we need someone else to create space for us to engage in that which we find renewing and filling. These day retreats (9:30 am to 2:30 pm) are just that.

View Event →
Member Care Luncheon
Sep
17
11:00 AM11:00

Member Care Luncheon

 • The Well International, Mu Ban World Club Land, Chiang Mai (map)
 • Google Calendar ICS

Join us for our September Member Care Luncheon, where we will equip you as an organizational leader or member care provider to better come alongside adoptive families living and ministering overseas. We will feature a panel of 3 local, adoptive parents who will share their insights covering the unique struggles, surprises, and needs that have come along with their adoptions.

View Event →
เต็ม! การให้ คำปรึกษา (ระดับ 1) เต็ม!
Jun
4
to Jun 6

เต็ม! การให้ คำปรึกษา (ระดับ 1) เต็ม!

 • The Well International, Mu Ban World Club Land, Chiang Mai (map)
 • Google Calendar ICS

NEW EVENT DATE!

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยผู้เข้าอบรมมีทักษะพื้นฐานในการให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์สำหรับการช่วยเหลือในทุกด้าน หลักสูตรนี้จะครอบคลุมในหัวข้อต่างๆ เช่น ทักษะการฟัง, ทักษะการสรุป, ทักษะการสะท้อน, ทักษะการตั้งคำถามที่ดี, การวางแผนการปฏิบัติการ, และการปรับตัวทางด้านวัฒนธรรม เนื้อหาและการฝึกปฏิบัติทั้งหมดจะสอนเป็นภาษาไทยหรือแปลเป็นภาษาไทย

View Event →
Conflict Management
May
16
9:00 AM09:00

Conflict Management

 • The Well International, Mu Ban World Club Land, Chiang Mai (map)
 • Google Calendar ICS
 • Can a conflict be a blessing?

 • What is conflict resolution, and how do we forgive?

 • What makes a team healthy, and what is the role of team leaders?

 • How do we understand each other in multicultural teams, and what are boundaries about?

 • What invitation does Jesus have for teams?

View Event →
Safetystories FOLLOW-UP: How to Lead A Child Out of Trauma
May
15
9:00 AM09:00

Safetystories FOLLOW-UP: How to Lead A Child Out of Trauma

 • The Well International, Mu Ban World Club Land, Chiang Mai (map)
 • Google Calendar ICS

This is a follow up day for those who have been participating in a Safetystories full day training. It will be a day full of practice, as well as case presentations and time for questions. The day will equip the participants to share the concepts of Safetystories with others.

View Event →
Safetystories: How to Lead A Child Out of Trauma
May
13
to May 14

Safetystories: How to Lead A Child Out of Trauma

 • The Well International, Mu Ban World Club Land, Chiang Mai (map)
 • Google Calendar ICS

This is a two-day training for anyone who lives with or works with children. All children experience trauma, some more than others. Trauma is a bodily reaction of an overwhelming situation, and can affect a child for long time if it is not processed well. From the newest research on how trauma affects the body and brain, our presenter has developed a method called "Safetystories" - an easy, hands-on method to lead a child out of trauma.

View Event →
Member Care for All Ages
Apr
23
to Apr 25

Member Care for All Ages

 • The Well International, Mu Ban World Club Land, Chiang Mai (map)
 • Google Calendar ICS

This is a 3-day training for all Member Care providers, school counselors and others who desire to learn how to provide member care for individuals, teams, families, children and teenagers.
The training combines knowledge about member care in general and the specific needs of families and children, with activities and exercises that can be used in providing member care.

View Event →
Debriefing for Transition
Apr
1
to Apr 4

Debriefing for Transition

 • The Well International, Mu Ban World Club Land, Chiang Mai (map)
 • Google Calendar ICS

The Personal Debriefing for Transition workshop is a structured four-day event designed to facilitate understanding and closure in the midst of transition.

Individuals process what they have experienced in a myriad of ways. This includes constructing timelines, education, and verbal processing. We have found taking time to debrief helps enable individuals to move forward.

View Event →
Safetystories Follow Up: How to Lead A Child Out of Trauma
Jan
15
9:00 AM09:00

Safetystories Follow Up: How to Lead A Child Out of Trauma

 • The Well International, Mu Ban World Club Land, Chiang Mai (map)
 • Google Calendar ICS

 This is a follow up day for those who have been participating in a Safetystories full day training. It will be a day full of practice, as well as case presentations and time for questions. The day will equip the participants to share the concepts of Safetystories with others.

View Event →
Safetystories: How to Lead A Child Out of Trauma
Jan
14
9:00 AM09:00

Safetystories: How to Lead A Child Out of Trauma

 • The Well International, Mu Ban World Club Land, Chiang Mai (map)
 • Google Calendar ICS

BACK BY POPULAR DEMAND!

This is a one-day training for anyone who lives with or works with children. All children experience trauma, some more than others. Trauma is a bodily reaction of an overwhelming situation, and can affect a child for long time if it is not processed well.

View Event →
Gottman Method Couples Therapy [Level 2 Training]
Jan
9
to Jan 11

Gottman Method Couples Therapy [Level 2 Training]

 • The Well International, Mu Ban World Club Land, Chiang Mai (map)
 • Google Calendar ICS

After you’ve been introduced to the fundamentals of Gottman Method Couples Therapy presented in Level 1 Training, the Level 2 Training will expand your assessment strategies and intervention techniques. This is the next step toward certification and designation as a Certified Gottman Therapist.

View Event →
Gottman Method Couples Therapy [Level 1 Training]
Jan
7
to Jan 8

Gottman Method Couples Therapy [Level 1 Training]

 • The Well International, Mu Ban World Club Land, Chiang Mai (map)
 • Google Calendar ICS

For member Care Professionals

Bridging the Couple Chasm:  This two-day training provides a research-based road map for helping couples compassionately manage their conflicts, deepen their friendship and intimacy, and share their life purpose and dreams. There will be opportunity to discuss additional approaches such as integration and restoration therapy.

View Event →
Conflict Management: Working with Teams
Dec
4
9:00 AM09:00

Conflict Management: Working with Teams

 • The Well International, Mu Ban World Club Land, Chiang Mai (map)
 • Google Calendar ICS
 • Can a conflict be a blessing?

 • What is conflict resolution, and how do we forgive?

 • What makes a team healthy, and what is the role of team leaders?

 • How do we understand each other in multicultural teams, and what are boundaries about?

 • What invitation does Jesus have for teams?

View Event →
Member Care in Creative Ways
Nov
27
to Nov 29

Member Care in Creative Ways

 • The Well International, Mu Ban World Club Land, Chiang Mai (map)
 • Google Calendar ICS

If you are a counselor and/or member caregiver, this is an opportunity to develop methods of giving member care that are suitable for different circumstance and ages.  

This is an interactive and creative three day workshop where you will learn and practice working with families, individuals and groups in fun ways.

View Event →
จะเข้าใจเด็กให้ดีขึ้นอย่างไร
Nov
22
8:30 AM08:30

จะเข้าใจเด็กให้ดีขึ้นอย่างไร

 • The Well International, Mu Ban World Club Land, Chiang Mai (map)
 • Google Calendar ICS

การอบรมสำหรับผู้สนใจให้การอบรมแก่ผู้ดูแลเด็กหรือผู้ปกครอง ผู้ร่วมอบรมจะเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการของเด็กในขณะเดียวกันเรียนวิธีสอนผู้ใหญ่เชิงโต้ตอบ การอบรมนี้จะมีการอบรมเสริมเป็นทางเลือกในการเรียนรู้บทเรียนอย่างครบถ้วน การสอนจะใช้ภาษาไทยเป็นหลัก แต่บทเรียนจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

View Event →
Family Therapy for Professional Counsellors
Nov
20
8:30 AM08:30

Family Therapy for Professional Counsellors

 • The Well International, Mu Ban World Club Land, Chiang Mai (map)
 • Google Calendar ICS

Are you a professional counselor that wants to develop your ability to meet with families and children?

This is a 1-day training where you will learn about some of the theories behind family therapy like: system theory, attachment theory, and neuroscience - that helps us to understand family dynamics. You will learn how to work with a family in the room so everyone is engaged, including some activities you can use for both assessment and treatment.

View Event →
The Healing Timeline
Nov
9
9:00 AM09:00

The Healing Timeline

 • The Well International, Mu Ban World Club Land, Chiang Mai (map)
 • Google Calendar ICS

The Healing Timeline is a method where we invite Jesus into traumatic memories. The method is combining the newest research in neuroscience, with the powerful presence of Jesus. It is a beautiful way to be in the presence of Jesus and see how he brings healing into relational and traumatic wounds.

View Event →
Debriefing for Transition
Nov
5
to Nov 8

Debriefing for Transition

 • The Well International, Mu Ban World Club Land, Chiang Mai (map)
 • Google Calendar ICS

The Personal Debriefing for Transition Workshop is a structured four-day event designed to facilitate understanding and closure in the midst of transition. Individuals process what they have experienced in a myriad of ways. This includes constructing timelines, education, and verbal processing. We have found taking time to debrief helps enable individuals to move forward.

View Event →
[UPDATE] การให้คำปรึกษาแบบฆราวาส (ระดับ 1)
Oct
30
to Nov 1

[UPDATE] การให้คำปรึกษาแบบฆราวาส (ระดับ 1)

 • The Well International, Mu Ban World Club Land, Chiang Mai (map)
 • Google Calendar ICS

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยผู้เข้าอบรมมีทักษะพื้นฐานในการให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์สำหรับการช่วยเหลือในทุกด้าน หลักสูตรนี้จะครอบคลุมในหัวข้อต่างๆ เช่น ทักษะการฟัง, ทักษะการสรุป, ทักษะการสะท้อน, ทักษะการตั้งคำถามที่ดี, การวางแผนการปฏิบัติการ, และการปรับตัวทางด้านวัฒนธรรม เนื้อหาและการฝึกปฏิบัติทั้งหมดจะสอนเป็นภาษาไทยหรือแปลเป็นภาษาไทย

View Event →
Family Transition Fun
Oct
27
10:00 AM10:00

Family Transition Fun

 • The Well International, Mu Ban World Club Land, Chiang Mai (map)
 • Google Calendar ICS

A great time for families with children ages 4-20 to reflect on the impact transitions have had in their lives!

This is for families who have gone through or will go through transition.
It doesn’t matter if you have just moved to Chiang Mai, if you have been here for a while, or if you are preparing to leave.

View Event →
[UPDATE] Thriving: Art & Spiritual Formation Day Retreat
Oct
19
9:30 AM09:30

[UPDATE] Thriving: Art & Spiritual Formation Day Retreat

 • The Well International, Mu Ban World Club Land, Chiang Mai (map)
 • Google Calendar ICS

Sometimes in order to thrive we need to try new ways to connect our lives to God -- new ways to listen and to engage in conversation with him. Art can be one of those new ways. Sometimes we need someone else to create space for us to engage in that which we find renewing and filling.

View Event →
Chiang Mai Men's Retreat
Sep
28
to Sep 30

Chiang Mai Men's Retreat

 • Suan Bua Hotel and Resort (map)
 • Google Calendar ICS

Men are called upon to serve in many roles as husband, father, minister while living cross-culturally. This year the international churches are banding together to create some space for the men in our community to rest in and celebrate what God is doing in and through them. This is a relaxed weekend of retreat, of deep worship and spiritual direction.

View Event →
Member Care Luncheon "Called to Live a Healthy Life"
Sep
18
11:00 AM11:00

Member Care Luncheon "Called to Live a Healthy Life"

 • The Well International, Mu Ban World Club Land, Chiang Mai (map)
 • Google Calendar ICS

Serving overseas is a call and a challenge, where we need to be creative and intentional about leading a healthy life to keep ourselves strong, sensitive, and connected to God and others. But what is a healthy life? How do we see when our lives become unhealthy? And how do we encourage and support changes in habits and lifestyle to those - sometimes that’s me :-) - who are struggling?

View Event →
How to Offer Member Care for All Ages
Sep
4
to Sep 6

How to Offer Member Care for All Ages

 • The Well International, Mu Ban World Club Land, Chiang Mai (map)
 • Google Calendar ICS

This is a 3-day training for all Member Care providers, school counselors and others who desire to learn how to provide member care for individuals, teams, families, children and teenagers.
The training combines knowledge about member care in general and the specific needs of families and children, with activities and exercises that can be used in providing member care.

View Event →